Hem 

 


 

På grund av de nyligen införda skärpta Covid-19 restriktionerna har beslut tagits att ställa in vidare träffar i år.


Nya tag nästa år och på återseende

styrelsen

KNNStyrelsen 

 

Ordförande: Stefan Udnie

Sekreterare: Leif Johansson

Kassör: Bo Arvidsson

Ledamot: Pehr Mossfeldt

Ledamot: Sigvard Sjöberg

Ersättare: Christer Hellkvist

 

Är du inte medlem ännu, men är intresserad av att få till stånd ett besöksmål som visar vad vi har och haft, samt sysslar med idag    här i Kristinehamn?

 

Instruktioner på hur du blir medlem finns längst ned på sidan.

Vi ser gärna att så många som möjligt engagerar sig i våra planer.                 

 

I skrivande stund har vi följande sektioner inom KNN paraplyet. Känner du att du vill bidra med kunskap och  glada tillrop? HÖR AV DIG...

Just nu ser sektionerna ut som nedan:

- A 9

-  Sjöfart

- Industrihistoria

- Brand-och ambulanshistoria

- Veteranfordonsintresse

 

Du kan kontakta oss i styrelsen direkt, kontaktuppgifter finner du nedan.

 

Styrelsen

Ordförande - Stefan Udnie 0705 405405

Sekreterare - Leif Johansson  0722 126762

Kassör - Bo Arvidsson 0768 774187

Ledamot - Sigvard Sjöberg 0730 641017

Ledamot - Per Mossfeldt 0706 281668

Ersättare - Karl-Heinz Wilke 0703 899066

 

Du har även möjligheter att träffa oss eller få mer information om vad vi har för aktiviteter 2019 av ovanstående styrelsemedlemmar.

 


 

 

Arbetet med att organisera de olika delarna i verksamheten har igångsatts och här kan nämnas bl.a. "mekarverkstaden" sysselsättning för arbetslös ungdom, insamling och iordningställande av visningsföremål, samtal med olika intressenter för stöd och råd i uppbyggnaden av verksamheten

 

 

Vill du hjälpa oss i vår strävan att få detta till stånd  ser vi dig gärna som medlem, genom att betala medlemsavgift 100 sek på BG 351-7281 märkt med namn.och adress.

 

Mer information kommer löpande.

 

Kontakt: Stefan Udnie     0705-405 405

 

Du kan även skicka mail på: info@knn.nu


Är du ännu inte medlem, tveka inte att kontakta oss.


Styrelsen


Medlemsavgift


BG 351-7281

100 sek

ange

namn och adress